032 650489, 032 624089 beko3@abv.bg
БЕКО-3 ООД е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ

БЕКО-3 ООД е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ

БЕКО-3 ООД е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ Фирма БЕКО-3 ООД бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от...