Фирма БЕКО-3 ООД бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ…